Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

twojgloswmojejglowie
17:33
twojgloswmojejglowie
17:32
7771 9964
twojgloswmojejglowie
17:32
6189 9edb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagwiazdeczka gwiazdeczka
twojgloswmojejglowie
17:31
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

June 09 2017

twojgloswmojejglowie
18:55
nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie
— funpage soup.io
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viajethra jethra
18:54
1622 0351
Reposted frompussyporn pussyporn viatobecontinued tobecontinued
twojgloswmojejglowie
18:54
9427 056f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
twojgloswmojejglowie
18:53
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
twojgloswmojejglowie
18:53
twojgloswmojejglowie
18:52
bądź bardzo obok.
Reposted frommarlena marlena viaperfectday perfectday

June 04 2017

twojgloswmojejglowie
17:38

Antidotum na niepokój była temperatura Twojego ciała.

Reposted fromcLAUDettte cLAUDettte viaflyingheart flyingheart
twojgloswmojejglowie
17:37
2177 bb2f 500
Reposted fromimpulsivee impulsivee viatobecontinued tobecontinued

June 03 2017

twojgloswmojejglowie
14:12
2427 e03b
Reposted fromoutoflove outoflove viaperseweracje perseweracje
twojgloswmojejglowie
14:11
2299 7c70 500
Reposted frommachinae machinae viadotknij dotknij
twojgloswmojejglowie
14:10
5510 8389
my spirit animal
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaesperer esperer

May 28 2017

twojgloswmojejglowie
09:42
"Ale chyba Cię kocham. Tak, jestem nawet pewna. Nigdy nie chciałam, żeby ktoś został. Zajmował moją przestrzeń, kołdrę moją. Nie chciałam rano dzielić się łazienką i tosterem. Nie chciałam kawy do łóżka i zdawkowych uśmiechów. Niecierpliwości drażniącej. Ale Ciebie chcę. Zostań. Zostań ze mną. Na kołdry podzielenie. I przestrzeni. I łazienki. Tostera też. I kawy do łóżka. Cierpliwa będę. Niesamotna. Zostań. Zostaniesz? Nigdy nikogo nie prosiłam i naprawdę nie sądzę, żebym poprosiła. Ciebie proszę."
twojgloswmojejglowie
09:42
0617 a59c 500
Reposted fromssozs ssozs viatobecontinued tobecontinued
09:41
8826 41e8 500

petalpunks:

☽♀☾

Reposted fromkill-me-now kill-me-now viamadadream madadream
twojgloswmojejglowie
09:40
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viaflyingheart flyingheart
twojgloswmojejglowie
09:40
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viayougurtway yougurtway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl