Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

twojgloswmojejglowie
18:29
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
18:28
2356 377d 500

Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
18:28
1144 a1b0 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamadadream madadream
18:28
1830 9b21
Reposted fromreylin reylin viamadadream madadream
twojgloswmojejglowie
18:27
twojgloswmojejglowie
18:26
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajethra jethra

September 08 2017

19:30
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viamikrokosmos mikrokosmos
twojgloswmojejglowie
19:30
8091 2693
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
19:29
Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viajethra jethra

September 01 2017

17:05
5752 a163
Reposted frommartinini martinini viatobecontinued tobecontinued
twojgloswmojejglowie
17:05
1166 a766

August 31 2017

twojgloswmojejglowie
22:27
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viajethra jethra
twojgloswmojejglowie
22:27
bądź bardzo obok.
Reposted frommarlena marlena viajethra jethra
twojgloswmojejglowie
22:26
8960 ae87
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty

August 30 2017

twojgloswmojejglowie
16:50
6927 36b1 500
Reposted fromgingillo gingillo viamadadream madadream
twojgloswmojejglowie
16:50
6588 bd97
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamikrokosmos mikrokosmos
16:50
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viamikrokosmos mikrokosmos

August 29 2017

twojgloswmojejglowie
08:51
5016 bdb9 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaesperer esperer
08:51
3711 ec65 500
Reposted fromamatore amatore viaesperer esperer
twojgloswmojejglowie
08:46
4796 b2d5 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl