Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

twojgloswmojejglowie
22:54
Pozwolę Ci na wszystko, ale nie pozwolę Ci odejść.
Reposted bynotperfectgirlgamilaalicexxxprzeciezwieszzeciekochammaaartynnninyourheartzapachdeszczuodnowaavieecoolstorybro23Rozaalovely-wildnessmarisettemarisetteExplorersohshitcreureyveeeunknown6mslexiohmydeerRozaashitsuriIamalittledreamersleeplessywhatkatefeelmadadreamhope24blackheartgirlottaktylkomoimioczamimarciixtylkomoimioczamirock-sex-love
twojgloswmojejglowie
19:35
Nikogo nigdy nie kochałam z taką siłą. 
Musiałam spotkać Ciebie, by zrozumieć czym jest miłość.
Reposted byprzeciezwieszzeciekochamfrotkarapingyourmindpoduszkanatwarzybubsonkachmielowatysiacsercjednobiciezapachdeszczuagainnewlifeboliodnowaRozaaExplorersKabaNewLifedreams-come-truegorzkiewspomnienialeniwieecletmegosprzecznosczooulaparisienneMagnolia11freskapuremindxmadadreamhope24littlepawsehhryduchniebieskieoczytrue-loveBloodEve
twojgloswmojejglowie
19:00
1154 bbf4
Reposted bygreenloudkatkadmischiefterimsofancyalimepoduszkanatwarzymaddreamercomebacksoonUnrealUnrealityrzysxermisiekmalinowycenturyloveDarkDreamEccedentesiastquotezwithoutadoubtNocturiaagainnewlifetildemyfavouritepartCalcareaallie92oneisdarkoneislighthesiamelahydrosphereAmericanloverkrolfasolekExplorersAinsworthCasswrazliwarugiachrzrzrzbrzaskiwannatobelovedbyushutupandsleepwithmecatchbreathoflifeczoolivefreediebitchdieistsoeasyblackheartgirliwanowiczsatyrlanewildberrymendaciousheartbreakzamknioczyiindependenttpapermangronsakerniewazneeeniekoniecznieomniezurawianiaczkamatussnowaayFarillcolorfulfalkowskalovviemoth-into-flameselseylittlemouseanamemrs-cosmospatronusmalaolaizzylottibluebellpiksaottaksarkastycznaMonasicoolenoughreverentiaaannakaemtezmazupekrolowa-sniegukrystian95hepiawakenedupintheskyegzystencjalefucoolstorybro23laparisienneyourhabitvalardohaeris
twojgloswmojejglowie
19:00
1131 204e
Reposted bykatkadrzyschmielowaagainnewlifeinvisibilewhatkatefeelRazvaNN
twojgloswmojejglowie
14:56
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy vianothingimportant nothingimportant
14:55
twojgloswmojejglowie
14:55
9883 47b4
08:12
5053 ef6e
Reposted frommadamebadass madamebadass vianoirceur noirceur
twojgloswmojejglowie
08:06
Kocham Cię za to, co już wspólnie przeżyliśmy, a także kocham Cię w oczekiwaniu na to, co się wydarzy. Nie mogło mnie spotkać w życiu nic lepszego od poznania Ciebie.
Reposted bydzikusowskaodnowalipmymindmylifeemptyspacessdreams-come-truegorzkiewspomnienialeniwieecletmegozooubesomebodyehhniebieskieoczyweruskowabananowanlivelaughloveschokoladehimmelwrazliwalittlepawscos-tworczegooAmericanlovergregorczykmfreewaykindofnightmarepuremindxhope24true-lovehormezazaufajswojemuscenarzysciejstrblcolorfulitwaspainsupposedtobe

July 08 2015

twojgloswmojejglowie
16:42
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viatake-care take-care
twojgloswmojejglowie
16:42
1702 5c67
Reposted fromkittey kittey viaNoemiJustine NoemiJustine
10:02
8042 a731 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
10:02
8032 9b52 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
10:02
8024 3313 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
twojgloswmojejglowie
10:00
8950 152a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
10:00
0322 29e6
Reposted fromindie indie viamadadream madadream
twojgloswmojejglowie
10:00
8933 39f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
twojgloswmojejglowie
09:59
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viaRozaa Rozaa
09:58
5571 03e0
Reposted frommittland mittland viaRozaa Rozaa
09:56
6053 309a 500
Reposted fromwestwood westwood viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl