Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2016

twojgloswmojejglowie
16:59
5046 76ec 500
twojgloswmojejglowie
11:18
Zerwałeś mnie jak plaster. Jednym ruchem usunąłeś mnie ze swojego życia.
Reposted byyouaresonaivestarryeyedjethravnlpxssurrealistycznamonstrumpartyhardorgtfo1day1roomgamilaredshadowuska12115dotyk-dzwieku
twojgloswmojejglowie
09:00
Reposted fromdroID242 droID242 viaMrrruk Mrrruk
twojgloswmojejglowie
08:59
2819 98ad
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig viaMrrruk Mrrruk

September 24 2016

twojgloswmojejglowie
07:42
Jedyną pociechą dla mnie jest istnienie Ciebie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "Witkacy"
Reposted fromimpulsivee impulsivee
twojgloswmojejglowie
07:39
8936 6a56
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalmostlover almostlover

September 23 2016

twojgloswmojejglowie
10:12
Co noc chcę wtulać się w Twoje ciepłe ramiona.
Reposted fromawakened awakened viaeon eon
twojgloswmojejglowie
10:11
0101 4832
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaperseweracje perseweracje
twojgloswmojejglowie
10:09
10:09
0832 815a
Reposted frompussyporn pussyporn viamadadream madadream

September 20 2016

twojgloswmojejglowie
10:01
6581 1325
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamadadream madadream
twojgloswmojejglowie
10:00
twojgloswmojejglowie
09:59
4723 01e2

September 18 2016

twojgloswmojejglowie
13:19
2232 05e7
Reposted frombanita banita viablum blum

September 14 2016

twojgloswmojejglowie
18:49
Gdy odzywa się do Ciebie przeszłość, to nie odbieraj. Ona nie ma Ci nic nowego do powiedzenia.
Reposted byzezarlamkredkeflyingheartcareapigletinthenameoflovemrs-cosmosCarideadlyazazelTakingControly-xcv-yrossesnezavisanmaddreamerbreathofhappinesskatedilonely-girl
twojgloswmojejglowie
18:47

September 13 2016

twojgloswmojejglowie
18:59
2837 754d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadiebitchdie diebitchdie
twojgloswmojejglowie
18:59
Reposted fromtfu tfu viaabracadanobra abracadanobra
twojgloswmojejglowie
18:59
3248 e761
Reposted fromintotheforest intotheforest
twojgloswmojejglowie
18:53
1712 6e33 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl